Değerli Müşterilerimiz,

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri çiğ kahve üreticisi olan ülkelerde küresel iklim değişiklikleri nedeni ile yaşanan olumsuz hava koşullarının çiğ kahve üretimindeki olumsuz etkileri bugün itibari ile çiğ kahve fiyat-larının dünya genelinde Dolar bazında %100’ün üzerinde artmasına neden olmuştur.

Buna ilave olarak 2019 yılının son aylarından başlayarak dünya geneline yayılan ve halen etkisini kaybetmemiş olan pandemi nedeni ile de dünya konteyner taşımacılığında ciddi olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu olum-suzluklar sevkiyatların ciddi anlamda aksamasına neden olurken aynı zamanda da konteyner fiyatlarının bugüne kadar görülmeyen seviyelere çıkmasına sebep olmuştur.

Tüm bunlara dünya genelinde ve ülkemizde pandemi kaynaklı yaşanan ekonomik zorluklar ve bunun sonucunda Türk Lirasının diğer ülke para birimleri karşısındaki değer kaybını da eklediğimizde istemeyerek dahi olsa ürün fiyatlarımıza sözü edilen artışların bir kısmının yansıtılması zarureti hâsıl olmuştur.

Önümüzdeki makul bir sürede yukarıda belirtilen süreçlerde normalleşme dönemine gireceğimizi umarak hepinize keyifle kahvenizi içeceğiniz sağlıklı ve mutlu günler temenni ederiz.

Kurukahveci Mehmet Efendi