İŞ MÜRACAAT FORMU

Kişisel bilgileriniz

Öğrenim durumunuz

Yabancı dil

Teknik bilgiler

Katıldığınız eğitim, kurs ve seminerler

İş hayatınız (En son çalıştığınız yerden başlayarak)

Referanslar

İşe başvurunuz esnasında, referans göstermeniz halinde, ilgili kişileri bilgilendirdiğinizi, kişisel verilerinin paylaşılması ve bildirilen telefon numarasıyla görüşlerinin alınması hususlarında rızalarını aldığınızı kabul, beyan ve garanti etmektesiniz. Bu hususta Şirketimizin hiçbir yasal yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Diğer tamamlayıcı bilgiler

Bu İş Başvuru Formu’nda verdiğim bilgilerin ve yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde 4857 sayılı İş Kanunu md. 25 uyarınca hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini; işe alınmam halinde Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi personel yönetmeliğine göre çalışmayı kabul ettiğimi ve 2 aylık deneme süresine tabi olacağımı kabul ve beyan ederim.